Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

24.06.2024

Cílem výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací v oblasti strategického řízení výzkumu a vývoje za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje a vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a odolného, bezpečného prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje na úrovni organizačních složek výzkumné organizace (výzkumné skupiny/týmy) i celých institucí. Vzhledem k charakteru projektu a zveřejněným informacím je projekt připravován jako celouniverzitní.

OP JAK

24.06.2024

Cílem výzvy je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud1 (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR2“.

OP JAK

19.06.2024

Záměrem Výzvy LUEDIS24 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do vědních oblastí: Zdraví – služby, veřejné zdraví, zdravotnické prostředky Voda – veřejné a soukromé služby, tech vývojáři Informační komunikační technologie Zahraniční partneři pro Výzvu LUEDIS24: Partneři ze států účastnící se mezinárodní společné Výzvy Disaster Resilience – Belgie, Chile, Dánsko, Francie, Kanada, Litva, Rakousko, Singapur, Jižní Korea, Španělsko, Turecko a Spojené království.

MŠMT

09.04.2024

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

OP Z plus

28.02.2024

Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Aktuálně lze přihlášky podávat do 1. září 2024 na pobyty v akademickém roce 2024-25.

Fulbright

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies