Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: PhDr. Jana Vaňková

Cena: 9 600 Kč / semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Absolventi tohoto programu (skladbou předmětů program odpovídá 1. a 2. ročníku pětiletého magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ) mohou být na základě přijímacího řízení přijati rovnou do 3. ročníku kombinovaného magisterského studia.
Kapacita programu 30 účastníků.
Výuka bude probíhat v prostorách FPE ZČU v Plzni.
Při zápisu do 1. ročníku studia je třeba odevzdat potvrzení praktického lékaře o schopnosti studovat tělesnou výchovu a potvrzení klinického logopeda.

Volba jazyků v 1. ročníku:
Účastník programu si od letního semestru prvního ročníku studia volí povinně volitelný blok jazyky. Fakulta nabízí možnost volby z předmětů anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. Jelikož se předpokládá, že absolvent programu, který si zvolí z bloku předmět anglický jazyk, jej bude na 1. stupni ZŠ i vyučovat, požadujeme praktické zvládnutí jazyka na minimální úrovni B2. Jazyková úroveň bude před zápisem předmětu ověřena a v případě, že uchazeč nedosáhne požadované úrovně, bude doporučena volba jiného jazyka. U uchazečů se zájmem o předmět německý jazyk je očekávaná úroveň A2. U uchazečů se zájmem o ruský jazyk je očekávaná úroveň A1.
Předpokládaný termín testování zájemců o studium anglického jazyka bude na konci zimního semestru (v prosinci).

Přijímací řízení

Přijímací zkouška z českého jazyka (písemný test). Náročnost zkoušky vyplývá z úrovně maturitní zkoušky z českého jazyka na střední škole.
Přijímací zkouška proběhne v červenci 2024.

Organizace studia

Výuka probíhá pouze v Plzni. Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktně (1x za 14 dní v sobotu), a to v podobě konzultací, přednášek a cvičení, část formou distanční výuky. Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace, zkoušky, seminární práce).

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 9 600 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
9 600 Kč / semestr
Termín
od září 2024 pouze v Plzni
Studijní program
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 30.6.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies