Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)

Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Petra Kalistová

Cena: 7 600 Kč za semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství TV a sportu pro ZŠ o obor Učitelství TV a sportu pro SŠ.
Absolventi tohoto vzdělávacího programu studiem získají způsobilost vyučovat tělesnou výchovu na střední škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – učitel tělesné výchovy a sportu, absolvent oboru Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia, 2 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 7 600 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
2 semestry
Cena
7 600 Kč za semestr
Termín
únor 2023
Studijní program
Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 8.9.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies