Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)

Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství českého jazyka pro ZŠ o obor učitelství českého jazyka pro SŠ. Program je v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware a e-learningové kurzy.
3 semestry, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia

Výuka probíhá každý pátek během zimního a letního semestru, tedy od konce září do Vánoc a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 17 500 Kč (z toho poplatek za 1. a 2. semestr 2 x 7 000,- Kč, za 3. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
3 semestry
Cena
7 000 Kč za semestr
Studijní program
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 8.9.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies