Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)

Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Cena: 8 500 za semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele, kteří učí němčinu neaprobovaně, po jazykové, odborné a metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – učitel německého jazyka, absolvent oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni na základě písemného testu (jazyková úroveň B1/B2) a ústního pohovoru (ověření jazykové kompetence dané úrovně- běžná komunikace, schopnost uchazečů účastnit se aktivně seminářů a přednášek v německém jazyce).
Termín přijímací zkoušky: konec srpna.

Organizace studia

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia, 2 semestry.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v rozsahu 5 000 slov (z lingvistiky, německé literatury nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z lingvistiky, německé literatury a oborové didaktiky, která je nedílnou součástí státní zkoušky při ukončení prezenčního studia učitelství a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) částkou 8 500 Kč / 1 semestr (nejpozději před zahájením příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
2 semestry
Cena
8 500 za semestr
Studijní program
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 8.9.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies