Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)

Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Cena: 10 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je umožnit rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ o obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ. Program je v souladu s § 6, odst. 1, písm. b) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Mgr. studium Učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ.
Vzhledem k tomu, že výuka je vedena v angličtině, uchazeč o studium by měl mít znalost angličtiny na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Přijímací řízení

V případě velkého počtu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků online jazykového testu, který prověří znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost porozumění textu (psanému i mluvenému).

Organizace studia

Studium otevíráme 1x za 2 roky.
Kontaktní výuka bude probíhat každý druhý pátek (8:25-16:30) během zimního a letního semestru, tedy od poloviny září do první poloviny ledna a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v angličtině v rozsahu 5 000 – 6 000 slov (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z oborové didaktiky a aplikované jazykovědy a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 24 500 Kč (z toho poplatek za 1. semestr 10 500,- Kč, za 2. semestr 10 500,- Kč, za 3. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
3 semestry
Cena
10 500 Kč za semestr
Studijní program
Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 8.9.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies