Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výpočetní techniky a informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ (kombinovaná forma)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výpočetní techniky a informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ (kombinovaná forma)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

Cena: 8 500 za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele k výuce výpočetní techniky a informatiky po odborné, didaktické, metodické stránce a pedagogické způsobilosti. Program je v souladu se současnou kurikulární reformou školy, zejména v oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů na základních a středních školách s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.

Přijímací řízení

U programu probíhá akreditační řízení MŠMT.

Aktuálně přijímáme předběžné elektronické přihlášky s termínem zahájení studia v září/říjnu 2024.

Po obdržení akreditace programu budete e-mailem vyzvání k potvrzení Vašeho zájmu o studium a k zaslání podepsané přihlášky a kopie Vašeho vysokoškolského diplomu. Dokumenty zašlete e-mailem na oddělení CŽV FPE (ghruba@fpe.zcu.cz) a následně prosím uhradíte poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Kurz je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku výpočetní techniky a informatiky, kteří učí nebo chtějí učit předmět výpočetní technika a informatika.

Organizace studia

4. semestry, tj. celkem 403 hodin (215 hodin prezenční výuky, 188 hodin distanční výuky). Je požadovaná min. 75% účast v každé z realizovaných forem programu. Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 34 000 Kč (z toho poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 500 za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku výpočetní techniky a informatiky na 2. stupni ZŠ a SŠ (kombinovaná forma)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies