Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku biologie na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku biologie na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Cena: 8 500 Kč za semestr studia

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy na výuku biologie po odborné a metodické stránce.

Přijímací řízení

U programu probíhá akreditační řízení MŠMT.

Aktuálně přijímáme předběžné elektronické přihlášky s termínem zahájení studia v říjnu 2024.

Po obdržení akreditace programu budete e-mailem vyzvání k potvrzení Vašeho zájmu o studium a k zaslání podepsané přihlášky a kopie Vašeho vysokoškolského diplomu. Dokumenty zašlete e-mailem na oddělení CŽV FPE (sudova@fpe.zcu.cz) a následně prosím uhraďte poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Kurz je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku biologie, kteří učí nebo chtějí učit předmět biologie.

Organizace studia

5 semestrů, tj. celkem 274 hodin přímé výuky, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce (5 kontaktních hodin; jedná se o povinné individuální konzultace ke zpracování závěrečné práce). Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 38 000 Kč (z toho poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč, za 5. semestr 4 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
5 semestrů
Cena
8 500 Kč za semestr studia
Termín
říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku biologie na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies