Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium pedagogiky pro vychovatele

Studium pedagogiky pro vychovatele

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.

Cena: 6 400 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu

Studijní program vychovatelství je především určen zájemcům o práci s dětmi a mládeží ve volnočasových a mimoškolních zařízeních (vč. inkluzivního vzdělávání), ale také těm, kteří mají potřebu získat základní orientaci v současných pedagogických, psychologických a osobnostně rozvíjejících disciplínách, usnadňující interpersonální vztahy a komunikaci, reflexi aktuálních otázek výchovy a vzdělávání, vč. prevence rizikového chování různých skupin dětí a mládeže.

Přijímací řízení

Program je určen uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (úplné středoškolské vzdělání), popř. i praxí v oboru.

Organizace studia

Výuka studia bude probíhat 3 semestry, a to zejména pátky a soboty. Je realizována formou skupinových konzultací (interaktivní přednášky a semináře). Studující obdrží od každého vyučujícího studijní materiály.
Studium pedagogiky je v rozsahu 160 hodin kontaktní výuky, vč. pedagogické praxe ve volnočasových zařízeních.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 6 400 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
3 semestry
Cena
6 400 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium pedagogiky pro vychovatele
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies