Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Lenka Benediktová, Ph.D.

Cena: 11 000 Kč semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy (tzv. doplňující pedagogické studium, dle zákona Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů).

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (vysokoškolské magisterské studium) a orientace v oboru, ve kterém si chce uchazeč doplnit pedagogické vzdělání.
Uchazeč nemusí momentálně pracovat jako učitel na ZŠ nebo SŠ, stačí, když je absolventem magisterského studia neučitelského směru, jehož zaměření odpovídá některému ze všeobecně vzdělávacích předmětů (např. matematika, fyzika, cizí jazyk, dějepis apod.).

Organizace studia

Program je realizován v rámci tří semestrů a sestává ze tří základních bloků (pedagogicko-psychologický blok, oborově didaktický blok, blok pedagogické praxe).

• Pedagogicko-psychologický blok (70 hodin)
• Oborově didaktický blok (80 hodin)
• Blok pedagogické praxe (150 hodin
• Seminář ke zpracování profesního portfolia (4 hodiny)

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální ústní zkouškou (pedagogika, psychologie, oborová didaktika), obhajobou profesního portfolia a obhajobou závěrečné práce, která vychází právě z uchazečova profesního portfolia.


Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 11 000 Kč za 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději před zápisem do příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
3 semestry
Cena
11 000 Kč semestr
Termín
říjen 2024
Studijní program
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies