Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele MŠ a vychovatele)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele MŠ a vychovatele)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů MŠ a vychovatelů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Absolventi budou v MŠ kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo budou jako vychovatelé kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Přijímací řízení

U programu probíhá akreditační řízení dle nového standardu MŠMT.

Aktuálně přijímáme předběžné elektronické přihlášky.

Po obdržení rozhodnutí o udělení akreditace Vás budeme kontaktovat.

Uchazeč musí mít ukončené středoškolské pedagogické vzdělání (program je určen kvalifikovaným učitelům MŠ a kvalifikovaným vychovatelům).

Organizace studia

Celkově program zahrnuje 250 hodin přímé výuky včetně praxí na odpovídajících odborných pracovištích a dále nerozvrhované individuální vedení závěrečné práce. (cca 5 hod)
Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75% účast na teoretické části programu a 100% účast na praxi.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 34 000 Kč (poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele MŠ a vychovatele)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies