Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou, vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele ZŠ a SŠ)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou, vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele ZŠ a SŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Doc. PaedDr. M. Kocurová, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů ZŠ a SŠ pro práci se žáky s psychickým postižením a žáky s poruchami chování, tzn. profilaci psychopedickou a etopedickou.
Absolventi budou kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání pedagogického zaměření.

Organizace studia

Celkově program zahrnuje 255 hodin přímé výuky včetně praxí na odpovídajících odborných pracovištích a dále nerozvrhované individuální vedení závěrečné práce (cca 5 hod.). Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75% účast na teoretické části programu a 100% účast na praxi.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 34 000 Kč (poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou, vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (pro učitele ZŠ a SŠ)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies