Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Petra Kalistová

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Absolventi tohoto vzdělávacího programu studiem získají způsobilost vyučovat další předmět – tělesnou výchovu. Vzdělávací program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné výchovy.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Vzdělávací program je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy), kteří nemají aprobaci s tělesnou výchovou.

Organizace studia

4 semestry; tj. celkem 252 hodin přímo výuky.
Účastníci studia se aktivně podílejí na prezenční formě výuky. Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 34 000 Kč (poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies