Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku psychologie na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku psychologie na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem vzdělávacího programu je získání kvalifikace „Učitel psychologie“ .
Stanovení cílů a celkové zaměření výzkumu vychází z předpokladu, že nově koncipované studium má poskytovat takovou míru poznatků a dovedností, aby bylo využitelné v praxi učitelů, aby naplňovalo požadavky na psychologickou gramotnost. Být gramotný neznamená jen znalost pojmů a pravidel, ale také způsobilost k jejich užití v celém rozsahu očekávaných schopností a dovedností… jejím prostřednictvím se otevírají otázky nejenom po vzájemných vztazích mezi znalostí terminologie, resp. odborné komunikace v oboru a jejími důsledky pro zvládání života, ale i po celkovém kulturním a společenském smyslu psychologického vzdělávání.
Proto je pedagogicky podstatné, aby koncepce studia sloužila v aplikační podobě samotným žákům na středních školách jednak ke zlepšování kvality učení, jednak k lepšímu porozumění a zlepšování jimi prováděné činnosti v oblasti psychologického porozumění.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Program je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy

Organizace studia

250 hodin rozvržených do 4 semestrů (pátek odpoledne – 5 hodin, sobota – 10 hodin). Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 34 000 Kč (poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku psychologie na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies