Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku NJ, na výuku německého jazyka po jazykové, odborné a metodické stránce.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Program je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku NJ, kteří učí nebo chtějí učit předmět německý jazyk. Předpokládaná vstupní úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Organizace studia

5 semestrů, tj. celkem 250 hodin přímé výuky, z toho 1 semestr na vypracování závěrečné práce. Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 38 000 Kč (z toho poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč, za 5. semestr 4 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
5 semestrů
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku německého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies