Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ, na výuku anglického jazyka po jazykové, oborové a oborově didaktické stránce.

Absolvent programu si zvýší komunikační jazykovou kompetenci v anglickém jazyce, získá odborné vědomosti a dovednosti v lingvistických, kulturních a literárně vědních disciplínách anglického jazyka se zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka. V oblasti didaktické získá základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků blíže definované v European Profile for Language Teacher Education - A Frame of Reference (Evropský rámec pro přípravu učitelů cizích jazyků). V oblasti komunikačních kompetencí absolvent získá schopnost používat anglický jazyk na úrovni C1 flexibilně a efektivně pro studijní a profesní účely zvláště v oblasti lingvistiky, kultury a didaktiky včetně vedení výuky v anglickém jazyce.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Kurz je určen absolventům programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku AJ, kteří učí nebo chtějí učit anglický jazyk. Minimální vstupní úroveň jazykových kompetencí je B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Organizace studia

4 semestry, kdy v prvním roce studia mají účastníci každý semestr 80 kontaktních hodin a ve druhém roce mají 80 a 78 hodin výuky, tj. celkem 318 hodin přímé výuky, 1 semestr vypracování závěrečné práce (12 kontaktních hodin). Celkem se tedy jedná o 330 vyučovacích hodin.

Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75% účast na teoretické části programu a 100% účast na praxi (5 hodin praktických výstupů).

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 38 000 Kč (z toho poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč, za 5. semestr 4 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
5 semestrů
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies