Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.

Cena: 8 500 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu

Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku ČJ, na výuku českého jazyka po jazykové, odborné a metodické stránce.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.
Kurz je určen absolventům studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro střední školy bez kvalifikace pro výuku ČJ, kteří učí nebo chtějí učit předmět český jazyk.

Organizace studia

4 semestry, tj. celkem 261 hodin přímé výuky, následuje jeden semestr na vypracování závěrečné práce (6 kontaktních hodin; jedná se o povinné individuální konzultace ke zpracování závěrečné práce). Rozsah nezbytné přítomnosti účastníků na vzdělávání je min. 75 %.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 38 000 Kč (z toho poplatek za 1.–4. semestr 4 x 8 500 Kč, za 5. semestr 4 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
5 semestrů
Cena
8 500 Kč za semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku českého jazyka na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies