Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium pro výchovné poradce

Studium pro výchovné poradce

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce „výchovný poradce“ na základních a na středních školách. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností. Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce (dle vyhlášky 317/2005 Sb. ze dne 27. 7. 2005).

Přijímací řízení

Probíhá podle platných předpisů pro externí formy studia. Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání. Studium je určeno pro učitele, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce (absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem).

Organizace studia

10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek celý den, dle potřeby dále v sobotu (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia). Studium zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky a 50 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen praxe).
Průběžné hodnocení:
V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty za účast na přímé výuce, za tvorbu seminárních prací, za účast na praxi ve školských poradenských zařízeních. Postup do 2. ročníku je podmíněn zápisem na studijním oddělení příslušné fakulty podle platných studijních předpisů, při řádném splnění studijních požadavků v daném termínu.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získá osvědčení o studiu.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem
částkou 7 000 Kč / 1 semestr

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
7 000 Kč za semestr
Termín
říjen 2024
Studijní program
Studium pro výchovné poradce
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Mgr. Petra Sudová, DiS.
sudova@fpe.zcu.cz
+420 377 636 020

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies