Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.

Cena: 4 400 Kč/semestr

Rozsah: 120 hodin

Anotace kurzu

Cílem studia je rozvíjet kompetence pro budoucí profesi a poskytnout budoucím asistentům pedagoga vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vybavit je potřebnými znalostmi, dovednostmi a postoji nezbytnými pro práci s nimi. Absolvováním programu získá jeho účastník oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

Přijímací řízení

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které umožní výkon profese asistenta pedagoga. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb.

Organizace studia

Časový a obsahový plán studia: Celkově vzdělávací program zahrnuje 120 hodin výuky, 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 8 800 Kč (z toho poplatek za 1. a 2. semestr 2 x 4 400). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
120 hodin
Cena
4 400 Kč/semestr
Studijní program
Studium pro asistenty pedagoga
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies