Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Cena: 8 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů ZŠ a SŠ pro práci se žáky s psychickým postižením a žáky s poruchami chování, tzn. profilaci psychopedickou a etopedickou. Absolventi budou kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání. Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání pedagogického zaměření.
Při vysokém počtu zájemců má organizátor právo stanovit pořadí a počet přijatých uchazečů.

Organizace studia

8 – 10 hodin konzultací za výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).
Závěr studia:
Program bude ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou ze speciální pedagogiky, psychopedie a etopedie. Absolventi obdrží osvědčení o rozšíření pedagogické způsobilosti do speciálně pedagogické oblasti (psychopedie a etopedie).

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem
částkou 8 000 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 000 Kč za semestr
Studijní program
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ
 

Studijní plán

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies