Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Praktická biologie a geologie v terénu (pro učitele)

Praktická biologie a geologie v terénu (pro učitele)

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Cena: 1 500 Kč

Rozsah:

Anotace kurzu

Kurz je zaměřen na osvojení si následujících dovedností: vedení exkurze v terénu, metody pozorování, sběru, uchovávání a determinace přírodního materiálu, používání speciálního vybavení (např. planktonní síť), práce s determinační literaturou, praktická znalost nejběžnějších zástupců rostlin, hub a živočichů na našem území, a geologickou historii našeho území. Osvojené dovednosti mohou učitelé využít při plánování exkurze a ve výuce biologie na základních a středních školách.

Pro koho je kurz určen?

Program je určen učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ.

Organizace kurzu

Plánované místo konání: Plzeň a širší okolí, laboratoře a výukové místnosti Centra biologie, geověd a envigogiky – oddělení biologie.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
Cena
1 500 Kč
Studijní program
Praktická biologie a geologie v terénu (pro učitele)
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies