Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Aktuální přístupy k didaktice sexuální výchovy pro učitele fakultních ZŠ

Aktuální přístupy k didaktice sexuální výchovy pro učitele fakultních ZŠ

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Mgr. Václava Klimtová

Cena: 800 Kč

Rozsah: 8 hodin

Anotace kurzu

Program byl připraven na základě výsledků analýzy realizované v roce 2017 na základních školách v PK. Učivo sexuální výchovy je v rámci RVP ZV včleněno do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, ale obsahu reprodukčního zdraví je ve srovnání s ostatními obsahy věnována pouze okrajová pozornost a některá doporučovaná témata nejsou na základních školách vůbec vyučována. Dokonce nejsou ani zařazena do ŠVP. Příčina byla shledána především v tom, že velké množství učitelů nemá pro tuto specifickou problematiku odpovídající kvalifikaci, popř. se v ní cítí nejistě. Cílem semináře je proto posílit odbornou i pedagogicko-didaktickou kompetentnost učitelů v oblasti reprodukčního zdraví.

Pro koho je kurz určen?

Učitelé vyučující v oblasti výchovy ke zdraví na ZŠ a SŠ.

Organizace kurzu

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
8 hodin
Cena
800 Kč
Termín
26. 10., 25. 1. 9h - 12h,
Studijní program
Aktuální přístupy k didaktice sexuální výchovy pro učitele fakultních ZŠ
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies