Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Mediální pedagogika

Mediální pedagogika

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.

Cena: 3 500 Kč

Rozsah: 16 hodin

Anotace kurzu

Program si klade za cíl vybavit učitele (pedagogy oboru výtvarná výchova, popřípadě expresivně tvůrčích disciplin: hudební výchovy, dramatické výchovy, mediální výchovy, filmové výchovy a další, na všech typech škol, učitele odborných uměleckých předmětů na středních uměleckých školách, a pedagogy ZUŠ) potřebnými kompetencemi pro efektivnější práci s žáky v oblasti přípravy, realizace a evaluace cílů mediální výchovy a oblasti praxe mediální pedagogiky v kontextu analýzy a tvorby vizuálních a audiovizuálních mediálních sdělení ve vzdělávacích oblastech RVP zaměřených na umění, kulturu a informační a komunikační technologie. Důraz je kladen na zefektivnění kompetence realizovat kutikulární reformy v oblastech práce s (mas)médii, které jsou ve školách poměrně nové a jsou rozvíjeny teprve v posledních několika málo letech.

Pro koho je kurz určen?

Cílovou skupinou budou pedagogové oboru výtvarná výchova, popřípadě expresivně tvůrčích disciplin (hudební výchovy, dramatická výchova, mediální výchova, filmová výchova a další) na všech typech škol, učitelé odborných uměleckých předmětů na středních uměleckých školách, a pedagogové ZUŠ.

Organizace kurzu

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
16 hodin
Cena
3 500 Kč
Studijní program
Mediální pedagogika
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies