Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.

Cena: 8 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu

Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů MŠ a vychovatelů pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi budou v MŠ kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo budou jako vychovatelé kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání (ukončené středoškolské pedagogické vzdělání v oboru vychovatel nebo učitel MŠ). Při vysokém počtu zájemců má organizátor právo stanovit pořadí a počet přijatých uchazečů.

Organizace studia

8 – 10 hodin konzultací za výukový den. Výuka bude probíhat v pátek odpoledne a v sobotu celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia).
Závěr studia:
Obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška ze speciální pedagogiky.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou
8 000 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 semestry
Cena
8 000 Kč za semestr
Studijní program
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele
 

Studijní plán

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies