Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Geografické fenomény vybraných regionů a jejich Wow efekt a Aha efekt - webinář

Geografické fenomény vybraných regionů a jejich Wow efekt a Aha efekt - webinář

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Cena: 1 500 Kč

Rozsah: 10 hodin

Anotace kurzu

Účastník bude po úspěšném absolvování kurzu schopen popsat jednotlivá území pomocí korektní terminologie, regiony porovná a demonstruje rozdílné a shodné fenomény diskutovaných území, určí jiné regiony s výskytem probraných fenoménů, zdůvodní vliv případných budoucích environmentálních a společenských změn v probraných regionech, posoudí kvalitu života místních obyvatel i turistických potenciál probraných regionů, představí svůj názor na komplexní geografickou situaci daných regionů. Účastník dokáže korektně didakticky transformovat vybrané geografické fenomény regionů a sestavit výukovou jednotku na základě vlastní turistické cesty.

Pro koho je kurz určen?

Program je určen učitelům přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, jednotlivé aktivity budou diverzifikovány pro oba vzdělávací stupně.

Organizace kurzu

Webinář je koncipován jako soubor pěti dvouhodinových bloků přednášek se závěrečnou diskusí mezi vyučujícími a posluchači (délka diskuze 15 min.). Z webináře bude pořízen videozáznam, který bude po dobu jednoho měsíce od realizace posledního bloku absolventům zpřístupněn na Youtube. Odkaz na záznam bude uchazečům rozeslán e-mailem po ukončení posledního bloku.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
10 hodin
Cena
1 500 Kč
Studijní program
Geografické fenomény vybraných regionů a jejich Wow efekt a Aha efekt - webinář
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies