Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Průvodce nadaného žáka

Průvodce nadaného žáka

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Cena: 4 000 Kč

Rozsah: 12 hodin

Anotace kurzu

Cílem kurzu je poskytnout frekventantům ucelený pohled na možnosti vzdělávání nadaných v běžné škole. Absolvent kurzu po jeho skončení získá ucelený interdisciplinární pohled na nadání, nadané a jejich vzdělávání. Osvojí si základní znalosti a dovednosti potřebné pro práci s nadaným dítětem. žákem. A to tak, že dokáže vymezit osobnost nadaného žáka z legislativního a kurikulárního hlediska, popsat charakteristické projevy nadaných žáků a posoudit možnosti inkluze nadaného ve svých předmětech. V neposlední řadě díky tomu, že se seznámí se specifikami osobnosti nadaných žáků a jednotlivými projevy nadání s ohledem na věk nebo vrozené předpoklady, bude v budoucnu schopen vybrat adekvátní didaktické metody a efektivní způsob hodnocení.


1. Seminární blok 4x45 min – Psychologie nadání, psychologické aspekty osobnosti nadaného žáka
2. Seminární blok 4x45 min – Pedagogicko psychologické aspekty práce s nadanými dětmi, specifika inkluze, aspekty motivace
3. Seminární blok 4x45 min – Nadané dítě v běžné škole – praktická aplikace metod a postupů na modelových příkladech v praxi

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům (učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, asistentům pedagoga, výchovným poradcům).

Organizace kurzu

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
12 hodin
Cena
4 000 Kč
Studijní program
Průvodce nadaného žáka
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies