Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Reflexe výuky a formativní hodnocení v praxi

Reflexe výuky a formativní hodnocení v praxi

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Cena: 2 490 Kč

Rozsah: 20 hodin

Anotace kurzu

Účastník kurzu vytváří vlastní portfolio reflektovaných výukových situací, ve kterých užil popisné zpětné vazby a formativního hodnocení pro podporu žákova učení. Za pomoci metodiky 3A a konceptové analýzy vlastních výukových situací dokládá proces kvalitativní změny a posunu deklarativních i procedurálních znalostí a dovedností žáka. Dokáže objektivně posoudit kvalitu vlastní výuky a navrhnout její zlepšující alterace.

Pro koho je kurz určen?

Studium je určeno učitelům – absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů s pedagogickou praxí na ZŠ nebo SŠ. Délka praxe nerozhoduje. Kurz je vhodný i pro začínající učitele. U praktických činností budou posluchači rozděleni do menších skupin dle stupně školy, na kterém vyučují (učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ).
Druh aprobace není rozhodující.
Přijímací řízení probíhá podle platných předpisů pro externí formy studia na příslušné fakultě, přijímací komise je vedena garantem studia Mgr. Pavlou Soukupovou, Ph.D., která dává návrhy na přijetí děkanovi příslušné fakulty.

Organizace kurzu

20 h přímé výuky, závěrečné společné kolokvium obhajob portfolií.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
20 hodin
Cena
2 490 Kč
Studijní program
Reflexe výuky a formativní hodnocení v praxi
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies