Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Vybrané kapitoly z anglické gramatiky I

Vybrané kapitoly z anglické gramatiky I

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: PhDr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Cena: 900 Kč

Rozsah: 8 hodin

Anotace kurzu

Kurz se zabývá dvěma širšími gramatickými tématy z oblasti větné syntaxe, pojednanými ve dvou seminářích. Prvním tématem jsou sekundární predikace jako prostředky větné kondenzace v souladu s vývojovou tendencí anglického jazyka k nominálnímu vyjádření, jejichž užití vede k zhuštění větného obsahu, a dále sponové predikace, jejichž vysoká frekvence jako prostředku jazykového vyjádření odpovídá nominalizačním tendencím současné angličtiny. Tématem druhého semináře je aktuální členění větné jako jeden z principů ovlivňujících jazykovou komunikaci. Východiskem je základní rozdělení věty na téma a réma a objasnění těchto termínů. Na to navazuje popis prostředků, které angličtina užívá při uplatňování principů aktuálního členění věty, a jejich srovnání s prostředky AČV užívanými v češtině, což umožňuje vyvodit závěry o typologických rozdílech mezi gramatickými systémy obou jazyků.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen učitelům anglického jazyka na všech typech škol.

Organizace kurzu

2 bloky po 4 hodinách.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
8 hodin
Cena
900 Kč
Studijní program
Vybrané kapitoly z anglické gramatiky I
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

logo

Bc. Jana Saláková
jeanne@krf.zcu.cz

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies