Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)

Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.

Cena: 10 500 Kč/semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu

Cílem studijního programu je rozšířit vzdělání učitelů geografie (zeměpisu) s aprobací pro základní vzdělávání na úrovni oborové i oborově didaktické a připravit je na výuku geografie (zeměpisu) na úrovni vyššího stupně gymnázií.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia

Studijní program zahrnuje 200 hodin výuky ve dvou semestrech. V zimním semestru plní účastníci předměty s dotací 105 hodin a v letním semestru předměty s dotací 95 hodin.
Studium všech předmětů probíhá formou kontaktní výuky v podobě přednášek, cvičení nebo exkurzí.

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 21 000 Kč (10 500 Kč za jeden semestr studia). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
2 semestry
Cena
10 500 Kč/semestr
Termín
září/říjen 2024
Studijní program
Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies