Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Moderní poznatky ve fyzice

Moderní poznatky ve fyzice

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner

Cena: 600 Kč

Rozsah: 4 hodiny

Anotace kurzu

Jedním z cílů programu je seznámení účastníků s moderními poznatky ve fyzice elementárních částic, optoelektronice a termodynamice, což umožní zvýšit zájem žáků a studentů o obor. Dalším cílem je seznámit účastníky s moderními prostředky (interaktivní tabule, laboratorní systém Vernier, aj.) ve vyučování fyziky. Absolvent programu by si měl ve vybraných přednáškách prohloubit základní představy o významu současné fyziky pro rozvoj společnosti a měl by se naučit zacházet s aplikacemi IT technologií ve výuce.
Vzdělávací program je určen zájemcům z řad učitelů fyziky základních i středních škol.
Obsah kurzu:
Fyzikální principy zobrazovačů a displejů (Rauner)
Urychlovače částic (Rauner)
Některé jevy moderní termodynamiky (Prokšová)
Maticová optika (Prokšová)
Moderní prostředky ve vyučování (nejen fyziky) (Kielbusová)

Pro koho je kurz určen?

Bez přijímacího řízení.

Organizace kurzu

Seminář.

Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
4 hodiny
Cena
600 Kč
Termín
17.6.
Studijní program
Moderní poznatky ve fyzice
 

Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies