Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)

Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)

Přijímací řízení     Organizace studia     Poplatek za studium

Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.

Cena: 6 000 za semestr

Rozsah: 2 semestry

Anotace kurzu

Studijní program představuje variantní způsob rozšíření vzdělání pro absolventy učitelského oboru Učitelství ruského jazyka pro ZŠ o obor Učitelství ruského jazyka pro SŠ. Tato doplněná kvalifikace je některými řediteli středních škol vyžadována. Předkládaný program CŽV je v souladu §12 daného zákona, neboť nabízí jednu z možností zvýšení kvalifikace (vedle vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka).

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia

Kontaktní výuka bude probíhat vždy v pátek v odpoledních hodinách 1 x za 14 dní v průběhu 13 výukových týdnů semestru.
Průběžně: zápočty, seminární práce a prezentace studentů, individuální zpětná vazba, průběžná kontrola plnění úkolů v systémech courseware, případně moodle.
Na závěr studia: závěrečná písemná práce z oborové didaktiky, současného ruského jazyka nebo současné ruské literatury v rozsahu min. 25 normostran, ústní závěrečné zkoušky před komisí - z lingvistiky s důrazem na komplexní analýzu textu, ruské literatury s důrazem na přehled dějin ruské literatury v evropském kontextu a na práci s uměleckým textem v cizojazyčném vyučování a z oborové didaktiky

Poplatek za studium

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 12 000 Kč (poplatek za jeden semestr studia 6 000 Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
2 semestry
Cena
6 000 za semestr
Studijní program
Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)
 

Podat e-přihlášku (do 31.8.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies